1 minut czytania

Turnusy rehabilitacyjne nie są skierowane wyłącznie do niepełnosprawnych osób dorosłych. Mogą w nich wziąć udział również dzieci z opiekunem. Indywidualne podejście doświadczonych specjalistów i zalety pobytu w górach tworzą odpowiednie warunki do rehabilitacji najmłodszych pacjentów. Podczas 14 dni turnusu dzieci mogą skorzystać z szerokiej oferty zabiegów oraz dodatkowych atrakcji. Warto zwrócić uwagę, że najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na zmniejszenie opłaty, zniżka przysługuje również opiekunom. 

Kiedy warto wybrać się na turnus rehabilitacyjny? 

Rehabilitacja jest ważnym etapem leczenia, poprawia sprawność i zapobiega nawrotom choroby. W ośrodku „Marzenie” zajmujemy się specjalistyczną rehabilitacją schorzeń różnego rodzaju. W turnusie rehabilitacyjnym mogą wziąć udział dzieci z uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku lub słuchu. Wśród zaleceń do turnusu znajdują się również różnego rodzaju choroby laryngologiczne, dermatologiczne, endokrynologiczna, układu oddechowego lub immunologicznego. Do grupy schorzeń, w przypadku których warto zastosować rehabilitację, należą również wady postawy, skolioza oraz problemy związane z rozwojem psychoruchowym, a także alergie, celiakia oraz cukrzyca. Rehabilitacja podczas turnusu może dotyczyć także dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mukowiscydozą, epilepsją, autyzmem, wadami genetycznymi, na przykład zespołem Downa i zaburzeniami o charakterze nerwicowym. 

Problemy logopedyczne – wczesna interwencja 

Ciekawym uzupełnieniem turnusu rehabilitacyjnego mogą być dodatkowe zajęcia z logopedą oraz terapia zaburzeń komunikacji językowej dzieci. Zakres opieki logopedycznej jest ustalany indywidualnie w każdym przypadku. Terapia może dotyczyć wad wymowy, na przykład rotacyzmu, sygmatyzmu, alalii, afazji, zaburzeń rozwoju mowy, jąkania lub objawów autyzmu. Ćwiczenia wchodzące w skład terapii zostały opracowane przez doświadczonych w dziedzinie logopedii specjalistów. Podczas zajęć dziecko korzysta z materiałów pomocniczych, otrzymuje również materiały do samodzielnych ćwiczeń w domu.