Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin Rezerwacji określa warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji pobytu w obiektach noclegowych KWR Marzenie

REGULAMIN POBYTU

Dokument określa zasady pobytu oraz dokonywana rezerwacji w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym "Marzenie"

REGULAMIN SALI ZABAW

Dokument określa zasady korzystania z bawialni znajdującej się na terenie obiektu noclegowego Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Marzenie”

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Dokument określa zasady na jakich prowadzony jest monitoring wizyjny w obiektach Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego "Marzenie"

REGULAMIN PARKINGU

Regulamin parkingu określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego należącego do Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego "Marzenie" Marzena Ustupska-Kaźmik.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REHABILITACYJNYCH

Regulamin określa zasady korzystania z zabiegów w gabinetach fizjoterapii Kompleksu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik przez osoby uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych (jako uczestnik lub opiekun) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych przez KWR Marzenie.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Dokument ten jest aktem wewnętrznym określającym funkcjonowanie podmiotu leczniczego jakim jest Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny "Marzenie"

INFORMACJA NA TEMAT PRAW PACJENTA

Dokument opisuje wybrane prawa pacjenta