1 minut czytania

Turnus rehabilitacyjny to bardzo dobry sposób na aktywną rehabilitację, jednak jest on również okazją do wypoczynku, podniesienia sprawności, a także realizowania i odkrywania różnych zainteresowań. Daje możliwość poznawania nowych osób, spędzania z nimi czasu oraz rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Turnus rehabilitacyjny może mieć więc kilka aspektów – nie tylko zdrowotny i rehabilitacyjny, a także kulturalny, rekreacyjny, edukacyjny, sportowy oraz towarzyski. Jego przebieg jest uzależniony od specyfiki wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych, typu schorzeń uczestników oraz lokalizacji imprezy. Co więcej, przebieg powinien również uwzględniać podział na zajęcia grupowe oraz te odbywane indywidualnie.

Pisząc o turnusie rehabilitacyjnym należy pamiętać o jego kilku ważnych cechach. Taki turnus powinien trwać minimalnie 14 dni, a liczba jego uczestników powinna liczyć co najmniej 20 osób. Warto również pamiętać, że powinien być zorganizowany w kraju. Koszt turnusu ponosi uczestnik, ale istnieje możliwość dofinansowania takiego wyjazdu.

Turnusy rehabilitacyjne – rodzaje

Turnusy rehabilitacyjne możemy podzielić na różne typy, ze względu na rodzaj dominujących w jego trakcie zajęć. Wyróżniamy turnusy szkoleniowe, usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe, psychoterapeutyczne oraz sportowe. Turnus rehabilitacyjny może mieć także na celu doskonalenie uzdolnień oraz zainteresowań, a także naukę niezależności i radzenia sobie w codziennych sytuacjach dla osób z niepełnosprawnością.

Turnusy rehabilitacyjne są przeznaczone dla osób o różnym rodzaju niepełnosprawności. Mogą dotyczyć pacjentów z niepełnosprawnością ruchową, a także dysfunkcjami konkretnych narządów, na przykład słuchu lub wzroku. Specjalne turnusy są organizowane również dla osób z chorobami psychicznymi. Turnusy mogą być przeznaczone dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Turnus rehabilitacyjny a sanatorium – czym się różnią?

Turnus rehabilitacyjny różni się od pobytu w sanatorium pod kilkoma względami. Wyjazd do sanatorium jest uzależniony od decyzji lekarza i w dużej części jest finansowany przez ubezpieczenie. Pacjent nie wybiera samodzielnie miejsca i terminu leczenia w sanatorium. Turnus rehabilitacyjny jest z kolei aktywną formą rehabilitacji i może w nim uczestniczyć każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością. Jego zaletą jest możliwość samodzielnego wyboru miejsca turnusu, pacjent może zdecydować się na przykład na pobyt w górach. Istnieje również możliwość wyjazdu na turnus razem z opiekunem.