1 minut czytania

PNF (ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) to metoda rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-mięśniowego i nerwowego. Oparta na konkretnej filozofii i zasadach działania ma terapeutycznie oddziaływać na ciało ludzkie i ułatwić choremu wykonywanie zaburzonych czynności ruchowych. W trakcie terapii PNF chory postrzegany jest w sposób całościowy. W związku z tym wykorzystuje się jego zdrowe i silne obszary, by móc wpłynąć na miejsca słabsze i zaburzone i umożliwić pacjentowi powrót do sprawności ruchowej.

METODY DZIAŁANIA TERAPII PNF

Przed podjęciem terapii PNF pacjent musi sam określić cel, jaki chce osiągnąć w pracy z terapeutą, a ten z kolei ma za zadanie tak sformułować program leczenia, by cel ten był jak najbardziej osiągalny. Sama terapia to stymulowanie zdrowych obszarów ciała pacjenta, polegające na stosowaniu działań powtarzalnych i wielokrotnych oraz zbliżonych do codziennych aktywności życiowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego i przywrócić sprawność w uszkodzonym obszarze. Podczas ćwiczeń chory dostaje krótkie i jasne komendy dotyczące sposobu wykonywania poleceń, jest w kontakcie manualnym z terapeutą i cały czas utrzymuje z nim kontakt wzrokowy, by ten mógł kontrolować i korygować wykonywane zadania. Tym samym terapia silnie stymuluje chorego, oddziałując na jego zmysły poprzez kontakt manualny, wzrokowy i werbalny. Aby usprawnić funkcjonowanie pacjenta w życiu codziennym, w trakcie terapii PNF wprowadzane są elementy samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów używanych na co dzień, np. poruszanie się w obrębie łóżka, sięganie po przedmioty, zmiana pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie czy chodzenie. Oprócz działań mających ułatwić życie pacjenta na co dzień terapia stosuje również rozmaite techniki przeciwbólowe, stabilizujące, rozluźniające czy uczące koordynacji.

ZALETY TERAPII PNF

Terapia PNF kierowana jest do osób z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi. Skorzystać z niej mogą również pacjenci z wadami postaw ciała, po przebytych urazach kręgosłupa, z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Podstawową zaletą tej metody jest fakt, że chory w całym procesie leczenia jest partnerem fizjoterapeuty. Dzięki współuczestnictwu w planowaniu terapii chory jest wyedukowany, a zdobyte umiejętności potrafi zastosować w codziennym funkcjonowaniu. Widoczne efekty pracy motywują do dalszych działań i stanowią zachętę do dalszej współpracy i wyznaczania kolejnych celów terapeutycznych. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z terapii metodą PNF, zapraszamy do ośrodka „Marzenie”! Cennik zabiegów dostępny jest na stronie http://marzenie-zakopane.pl/cennik/.