1 minut czytania

Rany oparzeniowe to rany, które powstają na skutek działania energii. Może to być temperatura, prąd bądź substancja chemiczna. Postępowanie z nimi uzależnione jest od czynnika, który je spowodował, a także rozległości obrażeń. Co warto wiedzieć o ranach oparzeniowych?

CO WPŁYWA NA STAN RAN OPARZENIOWYCH?

To, jak ważna dla stanu zdrowia jest rana oparzeniowa uzależnione jest od: 

– rodzaju energii, jaka doprowadziła do jej powstania;

– czasu, przez jaki czynnik działał na organizm;

– rozległości obrażeń.

Biorąc pod uwagę głębokość oparzeń, wyróżnia się rany oparzeniowe:

– powierzchowne;

– o pośredniej głębokości;

– głębokie.

To z kolei wpływa na przyjęte przez lekarzy postępowanie. W przypadku oparzeń powierzchownych uszkodzony jest wyłącznie sam naskórek. Rana wprawdzie mocno boli, ale nie wymaga specjalistycznej interwencji. Czas gojenia w przypadku takich ran to na ogół tydzień. Co ważne, po oparzeniach powierzchniowych nie pozostają trwałe ślady. W przypadku oparzeń pośrednich niezbędne jest już zastosowanie odpowiedniego leczenia. W przeciwnym razie na skórze mogą pozostać blizny. Rany te obejmują nie tylko naskórek, ale również część skóry właściwej. Najgroźniejsze są oparzenia głębokie, które dotykają już pełną grubość skóry właściwej. Dochodzi do uszkodzenia nerwów czuciowych, co sprawia, że osoba poparzona nie odczuwa bólu. Oparzenia głębokie goją się długo, a pamiątką po nich są trwałe blizny. Konsekwencją mogą być również bolesne i utrudniające funkcjonowanie przykurcze.

JAK WYGLĄDA PIERWSZA POMOC?

Przystępując do udzielania pomocy osobie, która uległa poparzeniom, należy przede wszystkim pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa sobie oraz rannemu. Pierwszym krokiem jest odcięcie źródła energii, aby nie doprowadzić do pogłębienia urazu i nie zostać rannym samemu. Pomocy można udzielać wyłącznie w bezpiecznym miejscu. Ranę można chłodzić wodą, a następnie zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. UWAGA: na rany oparzeniowe nigdy nie należy nakładać substancji o działaniu natłuszczającym. Jeśli na oparzonych częściach ciała znajduje się odzież bądź biżuteria, należy je jak najszybciej usunąć. Trzeba pamiętać, że to, jak udzielimy pierwszej pomocy będzie miało duży wpływ na efekty późniejszego leczenia. Szczególnie duże znaczenie ma odpowiednie schłodzenie rany, które zapobiega dalszym uszkodzeniom. 

W przypadku najbardziej poważnych ran oparzeniowych proces leczenia prowadzony jest w specjalistycznych ośrodkach, które oferują najnowocześniejsze metody leczenia, a personel posiada ogromne doświadczenie w zajmowaniu się pacjentami poparzonymi.