1 minut czytania

Umiejętność poprawnego wypowiadania się i komunikowania z otoczeniem nie jest cechą daną raz na zawsze, ale umiejętnością, którą należy rozwijać i pielęgnować. To proces ciągły, który rozpoczyna się praktycznie z chwilą narodzin i jest rozwijany od pierwszych doświadczeń słuchowych i pierwszego wydanego dźwięku. Dziecko, chcąc poznawać otaczającą je rzeczywistość i wchodzić w relacje z innymi ludźmi, musi ciągle pogłębiać i rozwijać tę skomplikowaną dla niego umiejętność. Mówienie jest złożoną sprawnością motoryczną i u różnych dzieci rozwija się na różnym poziomie. Jedne przyswajają ją w bardziej sprawny i intuicyjny sposób, inne natomiast potrzebują więcej czasu i bodźców na zdobycie zręczności w tym temacie. Jak możemy pomóc rozwinąć sprawność językową dziecka? Jakie warunki powinniśmy mu stworzyć do prawidłowego rozwoju mowy?

WPŁYW OTOCZENIA

Dziecko swoje umiejętności językowe najbardziej kształtuje i rozwija w zetknięciu z otoczeniem. Na najwcześniejszym etapie rozwoju dziecko uczy się mowy od najbliższych i przejmuje pewne wzorce od rodziców i rodzeństwa. To tutaj słyszy pierwsze dźwięki, słowa i zdania, które tworzą jego rzeczywistość. W późniejszym okresie środowiskiem niezwykle stymulującym sprawność językową dziecka jest przedszkole. Placówka edukacyjna jest miejscem, gdzie dziecko ma do czynienia z większą grupą rówieśników, z którą musi stworzyć nić porozumienia dzięki umiejętności poprawnego wyrażania swoich myśli i uczuć. Przedszkole staje się doskonałym miejscem do ćwiczenia form gramatycznych i konstrukcji składniowych. Ważne, by odbywało się to przy pomocy ćwiczeń w formie zabaw i gier dydaktycznych i związane było z aktywnym uczestnictwem dziecka. Pod nadzorem poprawnie wysławiającej się pani dziecko ma możliwość odkrywania czegoś nowego, wyrażania swoich emocji, wątpliwości czy pytań. Maluchom służymy w naszym ośrodku, oferując terapie logopedyczne: http://marzenie-zakopane.pl/oferta/pakiet-rehabilitacyjny-premium-dla-dzieci/.

CZYTANIE, OPOWIADANIE

Nie tylko przedszkole i rówieśnicy stwarzają okazje do ćwiczenia sprawności językowej. Wspólne czytanie przed snem, snucie opowiastek na dobranoc, budowanie historyjek z kolorowych obrazków czy omawianie oglądanej bajki lub filmu – wszystko to sprawia, że dziecko uczy się budować własną tożsamość językową. Dzieci lubią bawić się językiem: przekręcać i przestawiać wyrazy, układać rymowanki, sprawdzać, jak daleko mogą się posunąć w używaniu języka, więc doskonale możemy to wykorzystać, aby poszerzać ich umiejętności językowe. Uczenie się mowy to proces długi i skomplikowany, ale dzięki niemu dziecko może oddziaływać na otoczenie, odnosić sukcesy w szkole i zdobywać świat.