1 minut czytania

Zaburzenia czynności mózgu spowodowane przez zaburzenia krążenia, czyli udar mózgu, to niezwykle niebezpieczny stan. W przypadku jego wystąpienia bardzo ważne jest, aby pacjent jak najszybciej trafił na odpowiedni oddział szpitalny i został poddany specjalistycznemu leczeniu. Udar najczęściej występuje o osób w starszym wieku, jednak może pojawić się również u dzieci. Brak odpowiedniej opieki lekarskiej jest bardzo niebezpieczny, ponieważ może doprowadzić do utraty sprawności ruchowej, a nawet śmierci. W przypadku stanu po udarze mózgu bardzo ważna jest rehabilitacja, która pozwoli na powrót do pełnej sprawności.

Rehabilitacja po udarze i czas jej trwania – od czego jest uzależniony

Czas trwania rehabilitacji po udarze jest uzależniony od kilku czynników, przede wszystkim od technik i możliwości terapeutycznych oraz intensywności przeprowadzanych zabiegów. Jednak w żadnym wypadku nie należy rezygnować z rehabilitacji i należy rozpocząć ją jak najwcześniej po doznanym udarze. Bardzo ważne jest określenie celów, które powinny zostać osiągnięte w krótkim, a także dłuższym okresie rehabilitacyjnym. Warto również pamiętać, że w czasie trwania rehabilitacji należy monitorować postępy pacjenta, aby w razie potrzeby modyfikować przebieg odbywanej terapii. W jej trakcie nie należy zapominać również o aspekcie edukacyjnym. Rehabilitacja nie tylko powinna pomóc powrócić do sprawności. Służy ona również do nauki rozpoznawania nowych, potencjalnych problemów, a także uczy radzić sobie z nowymi, ewentualnymi komplikacjami.

Jasno możemy więc zobaczyć, że czas trwania rehabilitacji zależy od wielu czynników i w każdej konkretnej sytuacji może on być inny. Należy uwzględnić indywidualną sytuację pacjenta, stan jego zdrowia, specyfikę przebytego udaru, wiek, a nawet chęć współpracy chorego oraz przebieg komunikacji między chorym a terapeutą. Duże znaczenie ma moment rozpoczęcia rehabilitacji, ponieważ zbyt późny może w znaczący sposób przedłużyć czas trwania terapii, szczególnie, jeśli pacjent nie chce współpracować oraz ma problemy zdrowotne.

Rehabilitacja po udarze mózgu może trwać kilka tygodni pół roku lub kilka lat. Warto pamiętać, że tempo ustępowania niektórych objawów, takich jak na przykład niedowład, zaburzenia równowagi czy bóle głowy, jest kwestią bardzo indywidualną, a przewidywanie zakończenia terapii jest bardzo trudne. To dlatego tak ważne jest ustalenie celów krótkoterminowych, które bezpośrednio usprawnią życie pacjenta oraz jego najbliższego otoczenia.