1 minut czytania

Choroba Parkinsona to bardzo ciężkie schorzenie, również dlatego, że przyczyny występowania choroby wciąż nie są dokładnie znane. Prawdopodobnie za jej wystąpienie odpowiedzialne są czynniki środowiskowe, które uszkadzają układ nerwowy. W bardzo dużym uproszczeniu bezpośrednią przyczyną choroby są zmiany zwyrodnieniowe w neuronach znajdujących się w istocie czarnej – dochodzi do zaniku komórek dopaminergicznych, co z kolei prowadzi do wystąpienia zaburzeń typowych dla choroby Parkinsona. Schorzenie pojawia się najczęściej u osób w wieku od 40 do 60 lat, choć może pojawić się także wcześniej. 

Schorzenie to rozpoznajemy po szeregu objawów. Należą do nich bradykinezja, czyli spowolnienie ruchowe, a także nieopanowane drżenie spoczynkowe kończyn, a czasem drżenie brody. Chorobie Parkinsona towarzyszy też sztywność mięśniowa, czasem związana z bólem, która obejmuje zarówno kończyny, jak i mimikę twarzy. Kolejnym objawem jest niestabilność postawy. Charakterystyczną cechą objawów choroby Parkinsona jest ich asymetryczność. Typowe dla tego schorzenia objawy mogą być poprzedzone przez szereg symptomów, takich jak depresja, zaburzenia snu czy osłabienie węchu. 

Choroba Parkinsona – leczenie 

Leczenie choroby Parkinsona nie jest jednowymiarowe. Podstawową formą terapii jest leczenie farmakologiczne. Interwencja chirurgiczna jest stosowana tylko w wyjątkowo skomplikowanych przypadkach. Bardzo ważnym elementem jest rehabilitacja, która powinna być stosowana przez cały okres leczenia choroby Parkinsona. Terapia schorzenia to przede wszystkim leczenie objawowe, jednak odpowiednio wczesne wdrożenie podstawowych form pomaga zminimalizować uciążliwości związane z chorobą. 

Jak wygląda rehabilitacja w chorobie Parkinsona? Ważny jest ruch – spacery, gimnastyka, pływanie, gimnastyka w wodzie i inne formy aktywności pomagają poprawić sprawność ruchową oraz zmniejszyć bóle mięśniowe. Zaleca się na przykład chodzenie z kijkami, tak zwany nordic walking, który angażuje wszystkie grupy mięśni, a kijki przy okazji chronią przed upadkiem. 

Ćwiczenia w poszczególnych przypadkach choroby Parkinsona powinny być dostosowane do indywidualnego stanu oraz poziomu zaawansowania. W rehabilitacji schorzenia stosuje się gimnastykę leczniczą, a także ćwiczenia oddychania oraz mowy. Istotną rolę odgrywają ćwiczenia relaksacyjne. Zalecaną formą rehabilitacji jest również terapia zajęciowa, która pomaga w sytuacjach, gdy pojawiają się objawy depresji. 

W rehabilitacji ruchowej bardzo ważna jest systematyczność oraz stopniowe zwiększanie liczby ćwiczeń. Powinny rozpoczynać się one w pozycji leżącej, od prostych ruchów – bardziej zaawansowane działania powinny pojawić się w dalszej fazie. Takie ćwiczenia należy powtarzać kilkakrotnie. 

Choroba Parkinsona jest jedną z dysfunkcji rehabilitowanych w ramach turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku „MARZENIE”.