1 minut czytania

Kiedy mówimy o mózgowym porażeniu dziecięcym, na myśli mamy bardzo różnorodne schorzenia. Mają one jeden czynnik wspólny – są to przede wszystkim zaburzenia dotyczące układu ruchowego. Problemy te mają różny charakter, w zależności od indywidualnego przypadku. U niektórych pacjentów pojawiają się trudności z chodzeniem, które wymagają stosowania odpowiedniego obuwia lub korzystania ze sprzętu, w innych przypadkach może pojawić się problem z samodzielnym posługiwaniem się rękami. Mózgowe porażenie dziecięce może przybierać różne postaci, niektórzy chorzy są w pewnym stopniu samodzielni, ale część dzieci może wymagać opieki i pomocy w najprostszych czynnościach. 

Przyczyną schorzenia jest uszkodzenie tkanki mózgowej na wczesnym etapie jej rozwoju, często przed narodzinami, w niektórych przypadkach w trakcie porodu lub już po narodzeniu. Uszkodzenie może być spowodowane między innymi przez niedokrwienie, infekcję, niedotlenienie lub wady wrodzone i przyczynia się do uszkodzenia niektórych funkcji ruchowych. 

REHABILITACJA DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Zmiany związane z mózgowym porażeniem dziecięcym są nieodwracalne, ale odpowiednio wcześnie podjęta rehabilitacja umożliwia przejęcie przez zdrowe tkanki lub narządy części zadań narządów uszkodzonych. Możliwe jest to dzięki plastyczności dziecięcego mózgu. Terapia powinna zostać podjęta jak najwcześniej, wtedy da najlepsze efekty. Objawy mózgowego porażenia dziecięcego w pierwszych fazach rozwoju nie zawsze są specyficzne, dlatego rodzice powinni być bardzo uważni. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przykład na wcześniaki lub noworodki o niskiej masie ciała, jednak donoszenie ciąży również nie wyklucza ryzyka pojawienia się mózgowego porażenia dziecięcego. Rehabilitacja jest zalecana nawet w sytuacji, gdy nie ma potwierdzonego rozpoznania, a specjalista tylko podejrzewa schorzenie. 

Nie istnieją leki, które są w stanie skutecznie wyleczyć mózgowe porażenie dziecięce. Najbardziej efektywną metodą stosowaną w przypadku schorzenia jest właściwa rehabilitacja. Podstawą jest systematyczność. Dziecko jak najwcześniej powinno naleźć się pod specjalistyczną opieką. Stosowane formy rehabilitacji powinny być dostosowane do rodzaju schorzenia oraz możliwości małego pacjenta. Efekty terapii należy stale monitorować oraz dostosowywać do rozwoju sytuacji. 

W rehabilitacji mózgowego porażenia dziecięcego stosuje się różnorodne formy leczenia. Wśród nich możemy wymienić między innymi stosowanie odpowiedniego sprzętu ortopedycznego, metoda NDT-Bobath, metoda Voity, hydroterapia, dogoterapia lub zabiegi ortopedyczne.