1 minut czytania

Rezonans stochastyczny to nowoczesny, innowacyjny zabieg o działaniu profilaktycznym i terapeutycznym, który jest bardzo efektywny w leczeniu schorzeń o różnym charakterze, na przykład ortopedycznych lub neurologicznych. Rezonans stochastyczny stosowany jest między innymi w terapii takich chorób jak choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne oraz stwardnienie rozsiane, ataksja (czyli zaburzenia równowagi), także w przypadku nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci (ADHD). Jest również zabiegiem, który pomaga powrócić do zdrowia osobom po operacjach ortopedycznych oraz będących w stanie po udarze. Stosowany jest również w leczeniu nietrzymania moczu, osteoporozy i neuropatii, a nawet depresji.

Rezonans stochastyczny jest nowatorskim zabiegiem profilaktyczno-terapeutycznym, który wykonuje zaledwie kilka ośrodków w Polsce, w tym Centrum Wypoczynkowo-Rehabilitacyjne „Marzenie”. Najprościej można opisać rezonans stochastyczny jako trening układu nerwowo-mięśniowego, który przyczynia się na przykład do poprawy kontroli ruchów pacjenta, zwiększenia gęstości kości oraz zwiększenia liczby i podniesieniu ochrony komórek nerwowych.

Na czym polega rezonans stochastyczny?
Według technicznej definicji, rezonans stochastyczny dotyczy układu dynamicznego, zewnętrznych sygnałów i szumów, występuje także w układach bistabilnych. Interesujący jest fakt, że termin rezonansu stochastycznego został zdefiniowany dopiero w 1981 roku i był związany z wyjaśnieniem periodyczności epok lodowcowych.

W medycznym ujęciu zjawiska rezonansu stochastycznego stanem pożądanym jest brak zakłóceń i zaburzeń ruchu. Sam zabieg jest jednak oparty na przeciwnym działaniu. Otóż podczas terapii pacjent stoi na specjalnym urządzeniu, które wykonuje nieregularne, losowe ruchy w różnych kierunkach. W ten sposób leczona osoba traci stabilizację, a zakłócane sygnały aktywują pracę mózgu. Zaburzenia generowane są w sposób losowy, a zadaniem pacjenta jest szybka reakcja.

Efektem rezonansu stochastycznego jest przeniesienie wypracowanych rezultatów zabiegu do innych dziedzin życia.